Lezing Eigen regie over de laatste levensfase.

Op dinsdag 15 oktober organiseert Palazzoli een lezing “Eigen regie over de laatste levensfase”.
De lezing zal plaatsvinden van 19.30 tot 21.30 uur in Den Dullaert en zal gegeven worden door José van Rijsbergen van het landelijk platform ‘Jouw laatste levensfase, provincie Zeeland’.

Er wordt aandacht besteed aan wensen ten aanzien van de laatste levensfase en waar rekening mee gehouden moet worden.
Aan bod komen onder andere het donorcodicil, wilsbeschikking, behandelverbod, testament of euthanasieverklaring.
Verder wordt gesproken over de wijze waarop het afscheid tot een blijvende herinnering kan worden gemaakt en zoals u het wenst.

Het bijwonen van de lezing staat open voor iedereen en is gratis. Wel is inschrijving door het invullen van onderstaand formulier vereist.
Er is een maximum van 80 deelnemers. Toelating tot de lezing is op basis van de datum van ontvangst van uw inschrijving.


Ons e-mail inschrijvingsformulier
lezing 15 oktober in Hulst


U kunt het formulier pas insturen nadat u de akkoordverklaring hieronder heeft aangevinkt
U geeft daarmee aan, dat u weet dat de door u verstrekte gegevens tot en met de datum van
de lezing door ons bewaard zullen worden


  aanvinken a.u.b.