vrienden museum Hulst

Stichting Palazzoli


Door de Coranacrisis kunnen de Palazzolihuizen niet de ondersteuning bieden die ze zouden willen bieden.

De inloophuizen moeten in elk geval gesloten blijven tot 1 juni a.s.
Tot die tijd biedt Palazzoli ondersteuning als inbelhuis.

  • Palazzoli Hulst is dagelijks telefonisch (06-20387517) en via de mail (hulst@palazzolihuis.nl) bereikbaar;
  • Palazzoli Sluis dagelijks via hetzelfde telefoonnummer en via de mail (sluis@palazzolihuis.nl).
  • Palazzoli Vlissingen is dagelijks telefonisch (06-43600930) bereikbaar
  • Palazzoli Middelburg dagelijks telefonisch (06-15125357) tussen 10.00 en 16.00 uur en via de mail (walcheren@palazzolihuis.nl)

Palazzoli hoopt dat snel weer veilige en persoonlijke face-to-face contacten tot stand kunnen komen en groepsactiviteiten weer mogelijk worden.