Palazzoli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten.
Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn.
Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzoli terecht in inloophuizen in Hulst en Vlissingen.

Het Erasmus Medisch Centrum onderzoekt momenteel of een digitaal programma 'Leven met kanker' patiënten en hun naasten kan ondersteunen in de omgang met de uitdagingen en moeilijkheden die zij ervaren met gevorderde kanker. Palazzoli vindt dit onderzoek zeer zinvol.
Wilt u meewerken aan dit onderzoek ?
Voor meer informatie en eventuele deelname aan het programma en het onderzoek kunt u mailen naar Nancy Luu, n.luu@erasmusmc.nl

 • Persoonlijk gesprek met een van onze deskundige vrijwilligers
 • Begeleiding bij verliesverwerking, individueel of in een groep
 • Creatieve activiteiten
 • Ontmoetingsmiddagen lotgenoten
 • Documentatiecentrum met informatie over kanker, voeding en behandelingsmethoden
 • Huisbezoek
 • Lezingen over aan kanker gerelateerde onderwerpen.
Door de Coronacrisis kunnen Palazzolihuizen momenteel helaas niet bieden wat ze zouden willen bieden
                         coronamaatregelen Lees verder »

                         Opening Hulst » Stichting Palazzoli
Naast de particuliere donateurs dankt Palazzoli in het kader van Huis in Actie (www.huisinactie.nl ) haar sponsoren:
 • Optiek Bart Vervaet in Axel
 • Garage de Zwart in Hulst
 • De Computervriend in Goes.
 • Rotary Hulst (buiten Huis in Actie)
 • ABC promotion uit Terneuzen

 • Tevens dankt Palazzoli de gemeenten Hulst, Sluis en Borsele voor de subsidies voor respectievelijk het inloophuis
  in Hulst, Sluis en Walcheren.
  En de Stichting Roparun, in het bijzonder het team MiniRoparun, voor een ruime donatie voor de drie inloophuizen.

             

  Wij voeren samen met KWF actie om de financiële gevolgen van corona te bestrijden »
  klik hier
      Palazzoli is lid van:
      
      Instellingen Psychosociale Oncologie


  meer over ANBI »