Palazzoli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten.
Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn.
Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzoli terecht in inloophuizen in Hulst, Oostburg en Vlissingen.

 • Persoonlijk gesprek met een van onze deskundige vrijwilligers
 • Begeleiding bij verliesverwerking, individueel of in een groep
 • Creatieve activiteiten
 • Ontmoetingsmiddagen lotgenoten
 • Documentatiecentrum met informatie over kanker, voeding en behandelingsmethoden
 • Huisbezoek
 • Lezingen over aan kanker gerelateerde onderwerpen.

       Kennismaken met Gert van Beek Lees verder »
Stichting Palazzoli
Naast de particuliere donateurs dankt Palazzoli in het kader van Huis in Actie (www.huisinactie.nl ) haar sponsoren:
 • Optiek Bart Vervaet in Axel
 • Garage de Zwart in Hulst
 • De Computervriend in Goes.
 • Rotary Hulst (buiten Huis in Actie)
 • ABC promotion uit Terneuzen

 • Tevens dankt Palazzoli de gemeenten Hulst, Sluis en Borsele voor de subsidies voor respectievelijk het inloophuis
  in Hulst, Sluis en Walcheren.
  En de Stichting Roparun, in het bijzonder het team MiniRoparun, voor een ruime donatie voor de drie inloophuizen.


  Het Erasmus Medisch Centrum onderzoekt momenteel of een digitaal programma 'Leven met kanker' patiënten en hun naasten kan ondersteunen in de omgang met de uitdagingen en moeilijkheden die zij ervaren met gevorderde kanker. Palazzoli vindt dit onderzoek zeer zinvol.
  Wilt u meewerken aan dit onderzoek ?
  Voor meer informatie en eventuele deelname aan het programma en het onderzoek kunt u mailen naar Nancy Luu, n.luu@erasmusmc.nl


  Nieuwe activiteit in inloophuis in Hulst: Mantrazingen
  In januari wordt in Hulst (als Coronamaatregelen dat toelaten) gestart met mantrazingen onder begeleiding van de daartoe opgeleide vrijwilligster Anita van der Zande.
  Mantra's zijn zinnen en/of woorden die herhaaldelijk gezongen worden. Dat gebeurt in een kleine groep. Deelnemers hoeven niet goed te zijn om mantra's in te zetten.
  Door mantra's te zingen zet je gedachten even opzij, valt je geest als het ware stil, waardoor je je vrijer voelt en meer aanwezig bij jezelf en het moment. Dat kan heel ontspannend zijn.
  Inschrijving is mogelijk via het contactformulier, via een mailtje (hulst@palazzolihuis.nl) of een telefoontje (06-20387517).

             

  Wij voeren samen met KWF actie om de financiële gevolgen van corona te bestrijden »
  klik hier Voor de bestuurders van Palazzoli geldt sinds
  1-7-2021 in het kader van de WBTR een gedragscode.
  Deze te vinden onder. Klik hier »
      Palazzoli is lid van:
      
      Instellingen Psychosociale Oncologie


  meer over ANBI »