vrienden museum Hulst

Stichting Palazzoli


Palazzoli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten.
Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn.
Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzoli terecht in inloophuizen in Hulst en Vlissingen.
Wat mag u van ons verwachten:

  • Persoonlijk gesprek met een van onze deskundige vrijwilligers
  • Begeleiding bij verliesverwerking, individueel of in een groep
  • Creatieve activiteiten
  • Ontmoetingsmiddagen lotgenoten
  • Documentatiecentrum met informatie over kanker, voeding en behandelingsmethoden
  • Huisbezoek
  • Lezingen over aan kanker gerelateerde onderwerpen.


  • Met ingang van 2 april vinden er in het Palazzolihuis Hulst weer inloopochtenden plaats. Inloophuis Hulst »
Nu bij u in de buurt. De cursus

Stichting Kanker in Beeld
meer lezen over de curus »
Stichting Palazzoli Brief van IPSO d.d. 13 maart inzake het corona virus. Brief lezen klik hier »

Uw gift is zeer welkom op iban: NL93 RABO 0155 7569 07 t.n.v. Stichting Palazzoli

Start Oostburg

           

    Palazzoli is lid van:
    
    Instellingen Psychosociale Oncologie


meer over ANBI »