vrienden museum Hulst

Stichting Palazzoli


Palazzoli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen met kanker en hun naasten.
Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin geschoold zijn.
Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzoli terecht in inloophuizen in Hulst en Vlissingen.
Wat mag u van ons verwachten:

  • Persoonlijk gesprek met een van onze deskundige vrijwilligers
  • Begeleiding bij verliesverwerking, individueel of in een groep
  • Creatieve activiteiten
  • Ontmoetingsmiddagen lotgenoten
  • Documentatiecentrum met informatie over kanker, voeding en behandelingsmethoden
  • Huisbezoek
  • Lezingen over aan kanker gerelateerde onderwerpen.


  • Met ingang van 2 april vinden er in het Palazzolihuis Hulst weer inloopochtenden plaats. Inloophuis Hulst »
MAEX Zeeland en VSB fonds hebben Palazzoli een MAEX-impuls van 1500 euro toegekend.
Voor het werven en opleiden van vrijwilligers en bestuursleden voor de inloophuizen.
Palazzoli zal daar de komende maanden dankbaar gebruik van maken.

Stichting Palazzoli Palazzoli functioneert als "belhuis" tijdens de Coronacrisis- lees verder »

Start Oostburg

           

    Palazzoli is lid van:
    
    Instellingen Psychosociale Oncologie


meer over ANBI »