Chicago; gespiegeld in the bean (foto R.v.d.Elshout)

Palazzoli zoekt:

Voor 4 (of meer) uren per 14 dagen een gastvrouw/gastheer of activiteitenbegeleider, die in het inloophuis in Hulst of Vlissingen een luisterend oor heeft voor mensen, die met kanker geconfronteerd zijn (geweest) en hun naasten en/of assistentie verleent bij een activiteit en/of een stukje coördinatie wil doen.
Opleiding is mogelijk.

Voor 4 (of meer) uren per 14 dagen in Hulst of Terneuzen een
vrijwillig(st)er die mensen met kanker thuis en/of in het ziekenhuis bezoekt en/of telefonisch/digitaal contact met hen onderhoudt om hen een luisterend oor aan te bieden, te informeren over mogelijke hulp en hen te helpen zoveel mogelijk regie over het eigen leven te herwinnen.
Bereidheid om hiervoor een korte training te volgen wordt verondersteld.

Naar beschikbaarheid van tijd een bestuurslid woonachtig in Zeeland, dat zich wil richten op zorg voor de vrijwilliger, kwaliteitsbevordering en inbedding in de zorgketen (vacature a), op het verwerven van meer bekendheid van het inloophuis, PR en werving van financiële middelen (vacature b) of secretariaatswerkzaamheden (vacature c).

Voor alle vrijwilligersvacatures is eerst meekijken mogelijk.