vrienden museum Hulst

Stichting Palazzoli


Chicago; gespiegeld in the bean (foto R.v.d.Elshout)

Voor onze vestigingen in Vlissingen en in Hulst zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers.

Ook ons bestuur heeft dringend aanvulling nodig

Sleutelworden zijn:

betrokkenheid, empathie, beetje tijd, kunnen luisteren, collegialiteit, netwerk

Wilt u ons meehelpen als vrijwilliger of als bestuurslid.